PL EN

Badania kliniczne

Poprawa kondycji i grubości włosów

Na podstawie obserwacji mieszków pod mikroskopem stwierdzono, że ich kondycja uległa znaczącej poprawie u grupy ochotników stosujących Baicapil™. Przykład tej poprawy przedstawiono na rysunku poniżej (Rysunek 1). Na zdjęciu widoczne są mieszki włosowe pobrane od tego samego ochotnika na początku (T0) i po zakończeniu badania (T180). Oba mieszki znajdują się w fazie anagenowej, ale po zakończeniu aplikacji mieszek wyróżnia się lepiej rozwiniętą pochewką (grubsza i mocniejsza) oraz zwiększoną aktywnością matrycy w porównaniu do mieszka z początku aplikacji. Ponadto mieszek końcowy jest większy, a włos wyraźnie grubszy niż na etapie początkowym.

PRZYKŁAD POPRAWY KONDYCJI MIESZKÓW WŁOSOWYCH

T0

T180

Zwiększenie gęstości włosów

Gęstość włosów (liczba włosów na jednostkę powierzchni) została oceniona na podstawie zdjęć wykonanych mikrokamerą. Zdjęcia są automatycznie analizowane przez specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwia wizualne określenie liczby włosów przypadających na określoną powierzchnię skóry głowy.

Baicapil™ zwiększył gęstość włosów o 18% w porównaniu ze stanem początkowym. Uzyskany wynik jest średnio o 6.7 punktu procentowego lepszy niż rezultat placebo (wykres 2).

Zwiększenie wzrostu włosów

 Ochotnicy stosujący Baicapil™ mieli średnio 12.7% więcej włosów w fazie anagenowej w porównaniu do początku badania. Kuracja z placebo również skutkowała niewielkim wzrostem względem stanu początkowego, który wynosił 2.0%. Po zakończeniu aplikacji różnica między Baicapil™ a placebo wyniosła 10.7 punktu procentowego, poprawa statystycznie istotna.

Redukcja utraty włosów

Skuteczność Baicapil™ w zapobieganiu wypadaniu włosów została potwierdzona za pomocą testu mycia i wyczesywania. W badaniu tym liczona jest ilość włosów wypadających z głowy na skutek czesania i mycia włosów w standaryzowanych warunkach.

Po 3 miesiącach stosowania Baicapil™ zaobserwowano redukcję wypadania włosów o 60.6% w porównaniu ze stanem początkowym. Po 6 miesiącach terapii wynik był bardziej umiarkowany (50.9% redukcji wypadających włosów), co wskazuje na adaptację metabolizmu mieszków włosowych do codziennego dostarczania składnika aktywnego. Placebo również poprawiło kondycję mieszków włosowych, aczkolwiek redukcja liczby wypadających włosów była dużo mniej wyraźna, niż w przypadku Baicapil™.